Category Archives: DASM

DASM-010 Slave Girl Able To Play 10 To Moan And Struggle


ID: DASM-010
Release Date: 2014-04-11
Length: 120 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Kawashima Mayuri,Matoba Miyuki,Haneda Ritsuko,Yagami Youko

DASM-008 Slave Girl That Haizuru 8 To Moan And Struggle


ID: DASM-008
Release Date: 2014-04-11
Length: 80 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Sumomorei I,Ogiwara Kaoru,Sugiura Miho

DASM-009 Slave Girl Struggling 9 To Moan And Struggle


ID: DASM-009
Release Date: 2014-04-11
Length: 120 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Ishikawa Minako,Toudou Arisa,Ogiwara Kaoru,Himetsuki Sakura

DASM-007 Slave Girl Resisting Against The 7 To Moan And Struggle


ID: DASM-007
Release Date: 2014-04-11
Length: 90 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Hou Kawarumi,Takizawa Aibana,Enjouji Satsuki

DASM-004 Fearing That Slave Girl 4 To Moan And Struggle


ID: DASM-004
Release Date: 2014-04-11
Length: 100 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Saitou Yuri,Hongou Sui,Okumiya Sakurako,Nagase Mai

DASM-005 5 To Beleaguered Slave Girl Groaning And Writhing


ID: DASM-005
Release Date: 2014-04-11
Length: 75 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Aida Nanako,Saeki Ran,Ayami Ruma

DASM-006 6 To Shame Lau Slave Girl Groaning And Writhing


ID: DASM-006
Release Date: 2014-04-11
Length: 90 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage

DASM-002 Slave Girl That Moan And Groan 2 To Flounder


ID: DASM-002
Release Date: 2014-04-11
Length: 70 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Aida Nanako,Eida Shimuka,Shima Kaori

DASM-003 Slave Girl Writhe 3 To Groaning And Writhing


ID: DASM-003
Release Date: 2014-04-11
Length: 100 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Sumomorei I,Ishikawa Minako,Saeki Ran,Takiishi Mare

DASM-001 Slave Girl Nagging 1 To Groaning And Writhing


ID: DASM-001
Release Date: 2014-04-11
Length: 60 min(s)
Maker: Rei Jou Shashinkan
Label: Rei Jou Shashinkan
Genre: Sado Maso,Training,Shibari,Bondage
Cast: Yoshioka Mina,Takizawa Aibana