Category Archives: FGIRL

FGIRL-002 FineGirl ‘Kamiya Cocoon’ And Super Cute!/ Kamiya Eyebrows


ID: FGIRL-002
Release Date: 2013-06-23
Length: 60 min(s)
Director: Nishikawa Kazuhisa
Maker: Nabekkusu
Genre: Image Video,Entertainer
Cast: Kamiya Mayu

FGIRL-003 FineGirl ‘Kana Tsuruta’ Is Super Cute!/ Kana Tsuruta


ID: FGIRL-003
Release Date: 2013-07-23
Length: 60 min(s)
Director: Nishikawa Kazuhisa
Maker: Nabekkusu
Genre: Image Video,Entertainer
Cast: Tsuruta Kana

FGIRL-004 FineGirl ‘Kotomi Asakura’ And Super Cute!/ Kotomi Asakura


ID: FGIRL-004
Release Date: 2013-08-28
Length: 80 min(s)
Director: Nishikawa Kazuhisa
Maker: Nabekkusu
Genre: Image Video,Entertainer
Cast: Asakura Kotomi